Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Anexa 13.1.3.a din Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD

În data de 5 iunie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformității şi calității studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (după caz), în baza HG nr. 28/2008” din cadrul Ghidul solicitantului aferent apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD.

Prin modificarea operată se corectează o eroare de punctare din Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformității şi calității studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (după caz), în baza HG nr. 28/2008.”

Documentul modificat poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 13, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13/static/1470 sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, inforegio.ro.