Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului privind un nou apel de proiecte dedicat IMM-urilor!

În data de 22 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat în scopul consultării publice Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Se pot transmite observații și propuneri la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 23 noiembrie 2018.

Detalii privind forma ghidului propusă consultării publice puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 2, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-2/static/1197 sau pe site-ul AM POR: www.inforegi.ro.