Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat spre consultare Ghidul specific pentru achiziția de mijloace de transport public - Prioritatea de investiții 4e

Miercuri, 18 iulie, s-a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apelul de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 1 august (10 zile lucrătoare).

Acest apel se adresează, în principal, solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de parteneriatele dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider şi unitățile administrativ-teritoriale municipii reședință de județ (cu excepţia municipiului reşedinţă de judeţ Tulcea).

Ghidul solicitantului publicat în consultare publică conține informații specifice referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Acesta se află publicat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, https://regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.