Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 10.1

A fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apeluri dedicate învățământului preșcolar și obligatoriu.

Aceste apeluri sunt dedicate autorităţilor publice centrale, reprezentate de Ministerul Educației Naționale, precum şi parteneriatelor încheiate de acesta cu autorităţi și instituții ale administrației publice locale.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 11 mai 2018, inclusiv.

Ghidul solicitantului poate fi consultat pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 10, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.