Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat Ghidul specific pentru investiții în infrastructura educațională – Prioritatea de investiții 10.1 (apel dedicat Ministerului Educației)

Astăzi, 5 iulie, s-a lansat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului ”-  Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Depunerea proiectelor se poate face începând de luni, 9 iulie, ora 15:00 până la sfârșitul anului 2020 (31.12.2020, ora 15:00).

Ghidul specific poate fi consultat accesând site-ul Agenției, dedicat implementării POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa prioritară 10, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-10/static/1205, precum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro