Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat Ghidul specific pentru achiziționarea ambulanțelor – Prioritatea de investiții 8.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a aprobat în data de 6 iulie Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat achiziţionării ambulanţelor. În acest sens, depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 12:00 și până la data de 12.08.2018, ora 12:00.

 Ghidul Solicitantului – „Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe” conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate ale solicitantului şi ale proiectului, precum şi o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a aplicațiilor.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 milioane de euro.

Solicitanți eligibili - Parteneriatul dintre Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU) și Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ale fiecărui judeţ care aparţine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru).

Apelul este de tip non-competitiv, bazat pe listă de proiecte pre-identificate, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Ghidul solicitantului, precum și Ordinul nr. 5249 din 6 iulie 2018 pot fi consultate pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, link > https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.