Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat Ghidul specific pentru accesarea de fonduri Regio în scopul sprijinirii parcurilor ştiinţifice şi tehnologice – Prioritatea de investiții 1.1 B

Vineri, 13 iulie, s-a lansat Ghidul specific aferent Priorității de investiții 1.1.B – Parcuri științifice și tehnologice, din cadrul Axei prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”.

Apelul de proiecte se va deschide în data de 13 august, ora 12:00, cererile de finanțare urmând a fi depuse în cadrul sistemului MySMIS până în data de 13 februarie 2019. Alocarea regională pentru această linie de finanțare este 8,81 milioane de euro. Valoarea fondurilor nerambursabile ce va putea fi acordată este de minimum 75 de mii de euro și de maximum valoarea alocării regionale pentru prezentul apel.

Ghidul solicitantului este publicat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 1, link https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru POR 2014 – 2020, www.inforegio.ro.