Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat cel de-al doilea apel pentru proiecte privind grupul vulnerabil „copii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a lansat apelul cu numărul 2 pentru grupul vulnerabil „copii” în cadrul Obiectivului Specific (OS) 8.3 C, la nivel național. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Prin Ordinul nr. 992/01.02.2019 a fost aprobat „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: „copii”, din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1-Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Documentul conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Pentru pregătirea proiectelor a fost prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finanțare o perioadă de patru luni, începând cu 1 martie 2019, ora 12:00 până în data de 1 iulie 2019, ora 12:00.

Acesta este de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, bazat pe lista centrelor de plasament ce urmează să fie închise, elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

Ghidul pentru apelul 2 al Obiectivului specific 8.3.C poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, titlul Grup vulnerabil copii, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1266/ghid-8-3-C-apel-2.rar, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru POR, www.inforegio.ro.