Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat cel de-al doilea apel de proiecte pentru infrastructura de învățământ universitar din regiunea Sud – Muntenia!

Luni, 1 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Apel pentru Regiunea Sud Muntenia, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Alocarea acestui apel de proiecte este de 11,25 milioane de euro, în cadrul căruia potențialii beneficiari din regiunea Sud – Muntenia pot depune cererile de finanțare începând cu data de 5 octombrie 2018, ora 12:00, până în data de 7 decembrie 2018, ora 12:00.

Ghidul prezentului apel poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axe > Axa 10, secțiunea „Obiectivul specific 10.3 – Universităţi”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1071/Ghidul-10-3-apel-2.zip, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.