Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat apelul de proiecte privind modernizarea drumurilor județene din regiunile Vest și Sud Muntenia

Joi, 22 martie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a „Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale" - Apel pentru regiunile Vest și Sud Muntenia.

Proiectele privind infrastructura rutieră de importanță regională, aferente regiunilor Vest și Sud Muntenia se vor putea depune în perioada 30 martie 2018, ora 12:00 - 2 iulie 2018, ora 15:00.

Alocarea financiară a apelului (FEDR+buget de stat) este de 72,02 milioane de euro pentru regiunea Sud Muntenia, respectiv de 37,72 milioane de euro pentru regiunea Vest.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite acțiuni care vizează:

  • modernizarea şi reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public) care asigură conectivitatea cu reţeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
  • construcţia/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții;
  • construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere şi construirea pasarelelor pietonale.

„Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale" - Apel pentru regiunile Vest și Sud Muntenia este publicat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 6, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/897/ghid-6-1-3-v-sm.zip, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, inforegio.ro.