Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a emis instrucțiunea privind transmiterea documentației aferente achizițiilor!

În data de 11 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis instrucțiunea privind transmiterea dosarului de achiziție, precum și a documentelor aferente achizițiilor prezentate de beneficiarii POR la depunerea cererilor de plată sau rambursare.

Instrucțiunea nr. 130 din 11.11.2019 poate fi consultată pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe site-ul AMPOR inforegio.ro.