Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a emis Instrucțiunea nr. 90 privind modul de verificare a achiziţiilor şi a cererilor de rambursare/plată

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR), a emis Instrucţiunea nr. 90/02.10.2018 privind modul de verificare a achiziţiilor şi a cererilor de rambursare/plată de către Organismul lntermediar (OI) şi Autoritatea de Management, precum și modul de încărcare în SMIS INTR02014 (MINIMAL) a indicatorilor proiectelor, a informaţiilor şi a documentelor aferente vizitelor pe teren.

Acest lucru a avut ca scop eficientizarea verificărilor procedurilor de achiziţii, precum și a cheltuielilor solicitate la plată de către beneficiari, atât la nivelul OI, cât și la nivelul AM POR.

Instrucțiunea, precum și Anexele acesteia pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Documente, titlul „Instrucțiuni”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, precum și pe site-ul AM POR http://www.inforegio.ro.