Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a constituit Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027!

Astăzi, 7 noiembrie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost organizată ședința de constituire a Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2021 – 2027. Comitetul Regional de Planificare Sud Muntenia (CRP) este o structură cu rol consultativ în elaborarea şi avizarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

În cadrul întâlnirii, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției, a salutat prezența actorilor ce au un rol important în dezvoltarea regională, apreciind că „evenimentul ce marchează constituirea Comitetului Regional de Planificare Sud Muntenia este deosebit de important în contextul pregătirii viitoarei perioade de programare, ce va marca tranziția de la o regiune în care, prin actualul exercițiu financiar, a crescut competitivitatea economică și au fost îmbunătățite condițiile de viață ale comunităților, către o regiune inteligentă, ecologică, conectată, socială și mai aproape de cetățeni!”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor și ai organizațiilor cu rol cheie în dezvoltarea regională. De asemenea, au fost reprezentate mediile academic și de afaceri, precum și societatea civilă. În acest context, a fost prezentată analiza socio-economică elaborată în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare regională a PDR Sud Muntenia, precum şi concluziile acesteia referitoare la provocările majore identificate la nivel regional. Nu în ultimul rând, informarea a avut în vedere obiectivele și direcțiile ce vor sta la baza viitorului exercițiu financiar.

Odată cu constituirea Comitetului Regional de Planificare Sud Muntenia, pe baza propunerilor venite din rândul participanților, a fost aprobat și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 al regiunii Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.