Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a aprobat modificarea ghidului specific pentru apelul de proiecte destinat parcurilor tehnologice și științifice

În data de 19 septembrie, Autoritatea pentru Managementul Programului Operațional Regional 2014 -2020, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice, a aprobat, prin ordin de ministru, modificarea „Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice.”

Cele mai importante modificări sunt:

a) Clarificarea aspectului privind asigurarea contribuției financiare proprii a solicitantului și/sau liderului de proiect și/sau a partenerilor pentru implementarea proiectului  care trebuie făcută din resurse proprii fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;

b) Extinderea termenului la 90 de zile calendaristice, calculate de la data primirii solicitantului a adresei privind demararea etapei precontractuale pentru situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice;

c) Extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire în cadrul proiectului în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanțare;

d) Actualizarea alocărilor regionale în cadrul apelului de proiecte în conformitate cu hotărârea CMPOR nr. 96/26.06.2018; astfel, regiunii Sud Muntenia îi revin, potrivit acestei  modificări, peste 25 de milioane de lei (bani de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională și de la Bugetul de Stat).

Mai multe detalii privind modificările aprobate prin ordin de ministru, precum și Ghidul solicitantului modificat, puteți afla accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196 sau site-ul AM POR, www.inforegio.ro.