Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte în parteneriat privind reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ

În data de 1 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat versiunea finală a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, a POR 2014-2020.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, descrierea etapelor de verificare şi de contractare a proiectelor.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 08.11.2018, ora 12.00, utilizând aplicația  MySMIS, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 08.03.2019, ora 12:00.

Detalii privind forma finală a ghidului puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul: www.inforegio.ro.