Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a actualizat Ghidul specific pentru apelul POR dedicat revitalizării zonelor urbane – Prioritatea de investiții 5.2

Astăzi, 12 aprilie, s-a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - Regiuni, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, principalele modificări prevăd:

  • admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 5, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-5/static/1200, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.