Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanţează un nou proiect din cadrul Polului de Creştere Ploieşti

img_5440-1372493416.jpg

În data de 28 iunie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, domnul Liviu Muşat, a semnat un contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul este Unitatea administrativ-teritorială Ploieşti, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice - Centru de Excelenţă în Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”.

Valoare totală a proiectului este de 12.057.946,20 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.341.955,19 lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 4.075.555,11 lei, iar valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de 1.956.266,45 lei. Contractul de finanţare se va implementa în 18 luni, perioadă de timp în care va fi realizată o structură de afaceri destinată sprijinirii tinerilor întreprinzători din Ploieşti. Potrivit indicatorilor stabiliţi prin proiect, la finalizarea acestuia vor putea funcţiona în noua structură de afaceri nouă IMM-uri şi vor fi create 40 de locuri de muncă.

La conferinţa de semnare a contractului de finanţare, directorul ADR Sud Muntenia a declarat următoarele: „Iată că ne apropiem de finalul listei de proiecte pe care Ploieştiul şi Polul de Creştere Ploieşti o au în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. Acest proiect vine în sprijinul mediului anteprenorial, mai ales în rândul tinerilor, pentru că acesta vizează întocmai un centru de afaceri pentru tinerii întreprinzători. Este un proiect de 12 milioane de lei, din care 3.300.000 de lei sunt bani din Programul Operaţional Regional, iar 4.075.000 de lei provin din contribuţia municipalităţii. Durata de implementare este de 18 luni, iar printre obiective se regăseşte construirea de spaţii de birouri şi două săli, ce vor fi puse la dispoziţie pentru activităţi în acest domeniu. Centrul de excelenţă se va adresa IMM-urilor şi tinerilor care doresc să demareze afaceri în domenii precum: servicii de ecologizare, servicii de consultanţă în domeniul protecţiei mediului, evaluări de mediu, servicii de ecoturism, precum şi servicii de proiectare.”