Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanţează un nou proiect din cadrul Polului de Creştere Ploieşti!

Vineri, 28 iunie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, domnul Liviu Muşat, va semna un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul este Unitatea administrativ-teritorială municipiul Ploieşti, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice - Centru de Excelenţă în Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”.