Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanţează reabilitarea primelor instituţii de învăţământ din regiunea Sud Muntenia!

Vineri, 4 septembrie 2009, s-au semnat  primele două contracte de finanţare din Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, a Programului Operaţional Regional. Beneficiarii celor două contracte de finanţare sunt unităţile administrativ-teritoriale Târgovişte şi Titu, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul pentru care Oraşul Titu va primi fonduri nerambursabile vizează Modernizarea celor două  cămine şi a sălii de festivităţi, precum şi amenajarea bazei sportive din cadrul Liceului Teoretic „Iancu C. Vissarion”. Bugetul total al proiectului este de 14.309.045,03 lei, din care contribuţia solicitantului este de 275.067,43 lei, la care se adaugă TVA de 2.262.848,59 lei, asistenţa financiară nerambursabilă fiind de 11.71.129,01 lei.
Proiectul pentru care Municipiul Târgovişte va primi fonduri nerambursabile din Regio vizează Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Naţional „Constantin Carabella”. Bugetul total al proiectului este de 10.305.346,07 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.471.678 de lei, la care se adaugă co-finanţarea solicitantului de 173.000 de lei, cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA-ul, în valoare de 1.660.668 de lei.

    Cele două proiecte sunt primele din cele 71 de cereri de finanţare depuse la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia prin care se solicită asistenţă financiară pentru reabilitarea infrastructurii şcolare.
    
    „Ne bucurăm că autorităţile locale din regiunea noastră au reacţionat pozitiv la oportunităţile de finanţare oferite de Programul Operaţional Regional. În ceea ce priveşte Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, solicitările de fonduri nerambursabile au depăşit cu mult sumele alocate regiunii Sud Muntenia. Astfel, 14 septembrie este termenul limită de depunere pe domeniul 3.4, iar pe 28 septembrie este termenul limită de depunere pentru domeniul 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Sperăm că la nivelul Comitetului de Monitorizare se va lua o decizie în ceea ce priveşte realocarea financiară între axe, astfel încât să fie acoperită nevoia de finanţare”, a declarat Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Daniela Traian,
Şef Serviciu Comunicare