Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează modernizarea Colegiului Tehnic „Armand Călinescu” din municipiul Pitești

01.jpg

În data de 23 octombrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională, și Constantin-Cornel Ionică, primarul municipiului Pitești, au semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu”.

Cererea de finanțare a fost depusă de Primăria Municipiului Pitești, beneficiarul fondurilor nerambursabile, în cadrul Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.5 „Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”.

Acest demers al administrației locale urmărește o creștere pe termen lung a nivelului de educație, considerată un factor determinant al activității economice, al productivității și al mobilității forței de muncă, dar și un garant al creșterii nivelului de trai. Prin investițiile în reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic „Armand Călinescu”, cadrele didactice vor asigura un proces educațional desfășurat la standarde înalte de calitate, iar elevii vor beneficia de contexte ce vor favoriza dobândirea competențelor relevante pentru piața muncii și care vor stimula totodată învățarea pe tot parcursul vieții.

Având o perioadă de implementare de  75 de luni, în intervalul 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală se ridică la 29.028.209,71 lei. Din aceștia, peste cinci milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 793 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de aproape 5,93 milioane de lei.

În prezent, din cele 1.175 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 12 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 193 de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Pitești.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.