Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează amenajarea unui parc public de agrement în municipiul Târgoviște

În data de 2 octombrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în prezența lui Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a semnat, alături de Daniel-Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, contractul de finanțare aferent proiectului „Amenajare parc public de agrement și loisir UM Gară”.

Prin acest demers, administrația municipală își propune să revitalizeze mediul urban prin reconversia funcțională a suprafețelor de teren degradate. În acest sens, au fost valorificate oportunitățile de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Astfel, vor fi realizate investiții care vor crește suprafețele spațiilor verzi din municipiul Târgoviște, reconversia terenului neutilizat de lângă UM Gară oferindu-le locuitorilor oportunități moderne de recreere și de petrecere a timpului liber.

Proiectul va fi implementat în 33 de luni, în perioada 1 mai 2018 – 31 ianuarie 2021, și  presupune investiții a căror valoare totală este de 7.080.721,49 lei. Din aceștia, peste șase milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 920 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, beneficiarul asigurând o cofinanțare de peste 141 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.172 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,9 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, au fost depuse de către solicitanții de fonduri Regio 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele șase proiecte aferente Axei prioritare 4, destinate dezvoltării urbane durabile a municipiului Târgoviște, se solicită fonduri de peste 173 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.