Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Rectificare la nota AMPOR nr. 19887/09.03.2011 privind eligiblitatea unor cheltuieli in cadrul D.M.I. 4.1.

Rectificare la nota AMPOR nr. 19887/09.03.2011 privind eligiblitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului major de interventie 4.1. "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala", in conformitate cu ordinul comun al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 267/04.03.2008 si al ministrului economiei si finantelor nr. 1447/10.05.2008.
Documentul a fost publicat pe site la sectiunea Clarificari utile http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/