Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Reabilitarea termică a Spitalului Municipal Curtea de Argeș, cu sprijin financiar Regio de peste 14 milioane de lei

Municipiul Curtea de Argeș a semnat, în calitate de beneficiar, primul contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (Regio) 2014 – 2020!

Proiectul Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș a fost depus în luna iulie 2017 în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 17.583.789,18 lei, din care 15.046.678,29 lei reprezintă valoarea eligibilă (fonduri nerambursabile FEDR – 12.789.676,55 lei; fonduri din bugetul național – 1.856.068,17 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 300.933,57 lei).

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice a Spitalului municipal din Curtea de Argeș, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Clădirea ce deservește unitatea medicală a fost construită în anul 1984 și prezintă un grad de uzură ridicat. Având în vedere caracteristicile tehnice ale unității spitalicești, dar mai ales consumul de energie generat de aceasta, termoizolarea clădirii este necesară atât pentru economisirea de energie și diminuarea emisiilor de dioxid de carbon, cât și pentru creșterea confortului personalului medical și auxiliar, dar și a pacienților.

Proiectul, ce are o perioadă de implementare de 47 de luni, vizează reducerea cu peste 65% a consumului anual de energie primară și a consumului de gaze cu efect de seră.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, s-au depus până în prezent 911 cereri de finanțare, în valoare de peste 5,44 miliarde de lei. Dintre acestea, s-au semnat contractele de finanțare pentru 349 de proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri nerambursabile de peste 1,16 miliarde de lei.

Până la această dată, la nivelul municipiului Curtea de Argeș s-a depus un număr de 18 aplicații, din care până în prezent s-au semnat 10 contracte de finanțare. Valoarea totală a acestor proiecte este de 48,35 milioane de lei, din care beneficiarii solicită în total fonduri nerambursabile de 42,31 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.