Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Răcari – grădiniță construită și dotată prin fonduri Regio

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Marius-Florin Caravețeanu, primarul orașului Răcari, au semnat în data de 24 iulie contractul de finanțare pentru proiectul „Construire și dotare grădiniță Răcari, județul Dâmbovița”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,  Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Inițiativa Primăriei Orașului Răcari, beneficiarul finanțării nerambursabile, are ca obiectiv general îmbunătățirea calității infrastructurii de educație prin construirea și dotarea unei grădinițe noi, asigurând astfel un proces educațional desfășurat la standarde europene, precum și participarea populației preșcolare la procesul educațional. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi finalizate lucrările de construcție și de amenajare a unui edificiu în care își va desfășura activitatea grădinița, precum și de realizare a căilor de acces, a instalațiilor termice, electrice și sanitare.

Proiectul are o durată de implementare de 50 de luni, 1 mai 2018 – 30 iunie 2022, și derulează investiții ce au o valoare totală de 2.255.718,88 lei. Din aceștia, peste 1,6 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 240 de mii de lei au ca proveniență bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de aproape 38 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.171 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 216 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Dâmbovița. La nivelul Axei 10 sunt depuse spre finanțare 38 de proiecte prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 350 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.