Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Pucioasa - primul contract de finanțare POR 2014 – 2020 din regiunea Sud Muntenia, pentru înființarea unui centru social pentru persoane vârstnice

Miercuri, 14 martie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu primarul orașului Pucioasa, Constantin Emilian Ana, au semnat primul contract de finanțare de la nivelul regiunii Sud Muntenia ce vizează înființarea unui centru social pentru persoane vârstnice în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile localel”, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.

Contractul de finanțare pentru proiectul „Înființare centru social pentru persoane vârstnice prin reabilitare clădire P+2, nr. 18, Str. Rândunelele, Pucioasa, județ Dâmbovița” are o valoare totală de 2.276.950,98 lei, din care 2.258.248,12 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR: 1.919.541,50 lei; fonduri din bugetul de stat: 293.576,94 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 45.165,68 lei).

Unitatea Administrativ-Teritorială Pucioasa – lider de proiect, în parteneriat cu Asociația DREPT – Drepturi, Respect, Educație pentru Toți, în calitate de beneficiari, și-au propus prin această investiție să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din orașul Pucioasa, prin furnizarea și dezvoltarea serviciilor sociale destinate acestui grup țintă.  

Prin prezentul proiect, ce are o perioadă de implementare de 36 de luni, se dorește înființarea unui centru social de zi, cu o capacitate de 169 de persoane vârstnice, inactive din punct de vedere socio-economic.

Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene va fi reabilitată, extinsă și modernizată o clădire din orașul Pucioasa, care, actualmente, este nefuncțională. Acest centru va oferi persoanelor vârsnice condiții optime de recuperare, activități fizice, terapie ocupațională și asistență psihologică. Totodată, în cadrul centrului de zi, prin dotările ce vor fi realizate în cadrul proiectului, vor fi furnizate servicii sociale la standarde internaționale și se va asigura un cadru securizat pentru persoanele vârstnice pentru petrecerea timpului liber.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul apelului deschis prin POR 2014 – 2020, în perioada februarie – septembrie 2017, s-a depus un număr de 12 proiecte, ce au o valoare totală de peste 32 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane de lei reprezintă suma totală solicitată de aplicanți pentru reabilitarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.