Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Pucioasa – 42 de milioane de lei destinate infrastructurii de turism

În data de 29 mai, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Constantin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa, au semnat, în prezența lui Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, contractele de finanțare pentru proiectele „Modernizare și amenajare peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice oraș Pucioasa” și „Creare zonă de agrement Moțăianca în stațiunea balneoclimaterică oraș Pucioasa”. Astfel, cele două aplicații primesc fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

Pentru creșterea numărului de vizitatori cu 20 % față de anul 2016, la obiectivele puse în valoare prin cele două inițiative, Primăria Orașului Pucioasa, în calitate de beneficiar de finanțare europeană nerambursabilă, va realiza investiții cu ajutorul cărora va amenaja o parcare, va dezvolta infrastructura rutieră aferentă celor două obiective ale proiectelor, organizând totodată spații verzi și zone de agrement destinate turiștilor și populației din Pucioasa.

Durata de implementare a proiectului „Modernizare și amenajare peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice oraș Pucioasa” este de 77 de luni, începând cu 24 noiembrie 2016, valoarea totală ridicându-se la 22.478.322,30 lei. Din aceștia, contribuția nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 18 milioane de lei, alocarea din bugetul de stat are o valoare de aproximativ 2,8 milioane de lei, în timp ce aproape 435 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

În vederea creării zonei de agrement Moțăianca sunt estimate investiții în valoare de 19.987.759,69 lei, din care prin FEDR sunt alocate peste 16 milioane de lei, bugetul de stat contribuie cu aproximativ 2,5 milioane de lei, beneficiarul având o cofinanțare eligibilă de aproape 386 de mii de lei. Implementarea acestui proiect se realizează în perioada 4 aprilie 2017 – 31 ianuarie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, au fost depuse 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea trei proiecte înregistrate în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiții 7.1, solicită fonduri de peste 61 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.