Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Proiecte REGIO implementate în municipiul Călărași, vizitate de reprezentanții Comisiei Europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat, joi, 24 noiembrie 2022, începând cu ora 08:15, trei vizite de lucru la proiectele finanțate prin POR 2014-2020, în municipiul Călărași, la care au fost invitați să participe reprezentanții Comisiei Europene și ai autorităților publice locale și județene.

 

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Muntenia, însoțit de Sofia Alves, director-DG REGIO-Direcția Generală Politică Regională și Urbană, Nicola Aimi și Irina Șofletea, manageri de program DG REGIO-Direcția Generală Politică Regională și Urbană, au vizitat trei proiecte implementate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în municipiul Călărași. Din delegație a mai făcut parte Andreea-Mirela Tache, director Direcția Economică în cadrul ADR Sud-Muntenia, Gabriela Călin, director AM PR Sud-Muntenia 2021-2027 și Mariana Vișan, director Direcția Organism Intermediar POR.

 

Ziua a început cu vizitarea proiectul „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași”, finanțat în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii. Valoarea totală a proiectului a fost de 10.335.990,72 de lei, din care peste 7,2 milioane de lei a constituit contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproape 2,9 milioane de lei a fost alocarea din bugetul național, în timp ce beneficiarul a asigurat o cofinanțare de peste 200 de mii de lei. În urma implementării proiectului s-a urmărit creşterea calităţii serviciilor medicale şi a gradului de accesibilitate a populaţiei deservite la standardele impuse de normele europene.

 

Al doilea obiectiv aflat pe lista vizitei de lucru a fost Poșta Veche, clădire monument istoric restaurată cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile prin proiectul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călăraşi”. Valoarea totală a proiectului a fost de 11,56 milioane de lei, din care 9,01 milioane de lei a reprezentat contribuția FEDR. Restaurarea ṣi renovarea clădirii s-a realizat cu ajutorul fondurilor REGIO, prin Programul Operațional Regional 2014-2021, în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a avut ca obiectiv general punerea în valoare a monumentului istoric „Poșta Veche”, redându-l circuitului turistic, în vederea creșterii atractivității turistice a municipiului și a județul Călărași.

 

Proiectul „Dezvoltarea Gimart Import Export SRL prin achiziţia de echipamente” a fost cel de-al treilea obiectiv finanțat prin POR 2014-2020, vizitat de delegația ADR Sud-Muntenia și reprezentanți ai Comisiei Europene. Valoarea totală a proiectului finanțat în cadrul Axei prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, a fost de 7,84 milioane de lei, din care 3,46 milioane de lei a reprezentat contribuția FEDR. Obiectivul general al proiectului a constat în extinderea gamei de produse realizate prin achiziția de active corporale (83 de echipamente ) și necorporale (software-proiectare, design produse, CNC, site web), actuale și performante.

 

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.