Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Proiecte de aproximativ 50 de milioane de lei depuse prin POR 2014 – 2020, pentru reabilitarea secțiilor UPU din regiunea Sud Muntenia

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia are șase cereri de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte lansat la nivel național pentru reabilitarea unităților de primiri urgență, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Ieri, 18 aprilie, la ora 12:00, s-a închis apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operațiunea B - Unităţi de primiri urgenţe.

Proiectele au fost realizate de către Unitățile administrativ-teritoriale din județele Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Teleorman și vizează lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a secțiilor de primiri urgențe din cadrul spitalelor județene. Aplicațiile au o valoare totală de 49.308.326,74 lei, din care valoarea totală a fondurilor nerambursabile solicitate este de 36.963.871,64 lei (fonduri FEDR și de la bugetul de stat).

Acest apel de proiecte, deschis în data de 18 octombrie 2017, a fost de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere prin sistemul electronic My SMIS a cererilor de finanțare până în data de 18 aprilie a.c.. Linia de finanțare are o alocare de 281 de milioane de lei și este dedicată investițiilor de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotare infrastructură aferentă unităților de primiri urgențe/ componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență, investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență, prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.