Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Proiect finanţat prin Regio pentru dezvoltarea infastructurii de transport din Giurgiu


În data de 4 martie, Consiliul Judeţean Giurgiu a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 411: limita judeţ Călăraşi - Hotarele - Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti - Comana - Budeni – Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - Singureni – Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN61)”. Astfel, CJ Giurgiu, în calitate de beneficiar al proiectului, primeşte asistenţă financiară din Regio -  Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. Valoarea totală a proiectului este de 109.216.190,48 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 87.952.408,61 lei (finanţare FEDR: 76.078.833,54 lei; finanţare de la bugetul naţional: 10.114.526,98 lei; contribuţie eligibilă beneficiar: 1.759.048,18 lei).
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere de pe Drumul Judeţean 411, în scopul reducerii costurilor şi creşterii eficienţei transportului de mărfuri şi persoane, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră pentru utilizatorii drumului şi a localităţilor tranzitate. Astfel, cu ajutorul fondurilor Regio, proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă a infrastructurii rutiere din judeţul Giurgiu, va îmbunătăţi accesul rutier şi va facilita crearea de noi locuri de muncă.


ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.