Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Primul contract de finanțare semnat în cadrul Axei prioritare 4, în regiunea Sud Muntenia!

     În data de 27 martie, în prezența viceprim-ministrului Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, a viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște, au semnat primul contract de finanțare din regiunea Sud Muntenia depus în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, vizând creșterea calității educației.

     Primăria Municipiului Târgoviște beneficiază de fonduri Regio în condițiile specifice de finanțare ale Axei prioritare 4, Prioritatea de investiții 4.4 „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 4.4 „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”, Operațiunea „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

     Prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu Program Prelungit Rază de Soare din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, administrația locală își propune să crească gradul de acces al copiilor la educația timpurie, oferind totodată cadrelor didactice și elevilor condiții optime de confort și de desfășurare a activităților educative. Astfel, pentru modernizarea, extinderea și dotarea instituției preșcolare menționate, se vor realiza investiții în valoare totală de 12. 736.052,70. Din acestea, peste 6,7 milioane de lei este alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1 milion de lei constituie finanțarea asigurată din bugetul de stat, aproape 160 de mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Proiectul va fi implementat în 71 de luni, începând cu 1 aprilie 2016.

     Axa prioritară 4 este destinată municipiilor reședință de județ și are alocat un buget de peste 25% din fondurile ce revin regiunii Sud Muntenia prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR). În cadrul acestei axe, finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană se realizează în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană prin care sunt abordate provocări economice, de mediu, demografice și sociale din orașe. Având în vedere importanța și complexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune specifice perioadei 2014 – 2020, autoritățile publice locale ce vor implementa strategii integrate de dezvoltare beneficiază de structura de sprijinire a dezvoltării urbane, create la nivelul ADR Sud Muntenia.

     Conform Procedurii Operaționale pentru Dezvoltare Urbană, pentru apelurile de proiecte ale Axei prioritare 4, experții Structurii de Sprijinire a Dezvoltării Urbane din cadrul Agenției oferă sprijin permanent şi punctual municipiilor reședință de județ în procesul de pregătire a cererilor de finanțare aferente obiectivelor specifice ale axei dedicate dezvoltării urbane durabile.

     În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.131 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 55 de aplicații, cu o valoare eligibilă finanțată din FEDR și bugetul de stat, de peste 1 miliard de lei, sunt înregistrate în cadrul Axei prioritare 4. În acest context, administrația municipiului Târgoviște a depus 6 proiecte prin care solicită fonduri de peste 173 de milioane de lei, dintre care 2 aplicații  vizează mobilitatea urbană, pentru revitalizarea urbană au fost depuse 3 proiecte și 1 proiect pentru modernizarea infrastructurii  educaționale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.