Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Primul centru social pentru persoane vârstnice înființat în comuna Voinești, prin POR 2014 - 2020

În data de 14 martie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu primarul comunei Voinești, Gabriel-Dănuț Sandu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice în satul Manga, comuna Voinești, județul Dâmbovița” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile localel”, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.

Contractul de finanțare are o valoare totală de 1.597.397,66 lei, din care 1.537.582,31 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR: 1.306.944,96 lei; fonduri din bugetul de stat: 199.885,70 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 30.751,65 lei).

Unitatea Administrativ-Teritorială Voinești, în calitate de beneficiar, urmărește ca prin această investiție să contribuie la dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale la nivelul comunei Voinești, în contextul inexistenței acestui tip de infrastructură care să asigure accesul la servicii sociale a persoanelor vârstnice vulnerabile din cadrul comunității locale. 

Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 35 de luni, se dorește înființarea unui centru social de zi în satul Manga, cu o capacitate de 58 de persoane vârstnice aflate în dificultate (33 de femei și 25 de bărbați), care sunt inactive din punct de vedere socio-economic.

Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene vor fi realizate lucrări de reabilitare și modernizare pentru crearea acestui centru, care va oferi persoanelor vârstnice condiții optime de recuperare, activități fizice, terapie ocupațională și asistență psihologică. Totodată, proiectul propune dotarea centrului de zi cu aparatură birotică și mobilier necesare desfășurării de diferite activități recreative. În ceea ce priveşte sănătatea fizică a persoanelor vârstnice, centrul va beneficia de aparatură fitness, pentru ca aceștia să opteze pentru un stil de viaţă activ şi sănătos. Prin proiectul finanțat în cadrul POR vor fi create două locuri de muncă.

Până la această dată, la nivelul județului Dâmbovița au fost depuse în total 147 de proiecte în cadrul POR 2014 – 2020, prin care aplicanții au solicitat fonduri în valoare totală de aproximativ 721 de milioane de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contractele de finanțare pentru 42 de proiecte, ce au o valoare totală de peste 321 de milioane de lei, din care peste 302 milioane de lei reprezintă valoarea totală solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.