Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Polul de Dezvoltare Piteşti primeşte finanţare nerambursabilă din Regio

La sfârşitul lunii ianuarie s-au semnat două noi cereri de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul „Poli de dezvoltare”. Beneficiarul finanţării nerambursabile din fonduri Regio este Municipiul Piteşti, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectele: „Modernizarea Străzii Zona II Calea Câmpulung” şi  „Realizare Centru Multifuncţional”. 

Contractul de finanţare „Modernizarea Străzii Zona II Calea Câmpulung” are o valoare totală de 4.335.258,58 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.818.173,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 619.051,08 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 70.147,43 lei. Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni, interval de  timp în care se vor realiza următoarele: modernizarea/reabilitarea a 2,2 km străzi şi crearea unei reţele de canalizare în lungime de 3,5 km. 

Contractul de finanţare „Realizare Centru Multifuncţional” are o valoare totală de 17.304.217,88 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.022.652,02 lei, valoarea eligibilă  nerambursabilă din bugetul naţional este de 921.111,49 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 141.709,46 lei (autofinanţarea reprezentând 6.802.054,03 lei). Contractul semnat, ce se implementează pe o perioadă de  28 de luni, are ca obiectiv general îmbunătăţirea serviciilor culturale şi recreative din municipiul Piteşti, prin transformarea cinematografului Bucureşti într-un centru multifuncţional modern, care să îndeplinească standardele şi cerinţele actuale în domeniu.

„Cu cele două contracte semnate astăzi, municipiul Piteşti devine beneficiarul a 10 proiecte finanţate din Regio în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU). La nivelul regiunii Sud Muntenia, Piteştiul este pol de dezvoltare urbană şi, potrivit alocării regionale, aproape 39 de milioane de euro vor reprezenta asistenţa financiară nerambursabilă pentru proiectele cuprinse în PIDU. Până în momentul de faţă, municipiul Piteşti a semnat contracte în valoare de peste 113 milioane de lei.”, a declarat domnul Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.