Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Polul de Creştere Ploieşti este beneficiarului unui nou contract de finanţare nerambursabilă din Regio

În prima  jumătate a lunii iulie a.c., directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a  semnat a doua cerere de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul finanţării nerambursabile din fonduri Regio este Unitatea administrativ teritorială municipiul Ploieşti, care primeşte asistenţă financiară nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitarea/Modernizarea si echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgenţă <Cireşarii > Ploieşti”.
Contractul de finanţare are o valoare totală de 8.684.387,97 lei, din care:  valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.549.441,36 lei, valoarea eligibilă  nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.219.012,32 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului   este de 138.131,71 lei. Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, interval de  timp în care va fi reabilitată şi extinsă clădirea existentă a Centrului. Noul imobil  va putea oferi asistenţă de specialitate unui număr de 50 de copii aflaţi în situaţii dificile.   
 „La nivelul ţării, polii de creştere au fost nominalizaţi prin HG nr.998/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În regiunea Sud Muntenia, polul de creştere a fost desemnat municipiul Ploiesti şi arealul de influenţă  al acestuia (Boldeşti – Scăieni, Plopeni, Băicoi, Ariceştii – Rahtivani, Târgşorul Vechi, Brazi, Bărcăneşti, Berceni, Bucov, Valea Călugăreasca, Păuleşti, Blejoi, Dumbrăveşti). Contractul de finanţare semnat astăzi reprezintă  o importantă  componentă socială în cadrul polului.”, declarat Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro