Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 63 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public în orașele din Regiunea Sud-Muntenia

Astăzi, 10 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat seminarul de informare privind promovarea oportunitățillor de finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pentru sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon. Discuțiile purtate în cadrul evenimentului au vizat Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C - Iluminat public.

Participanții, reprezentanți ai unităților administrativ - teritoriale din mediul urban au primit în cadrul seminarului de informare date relevante privind criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții ce au ca scop sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon, prin îmbunătățirea rețelelor de iluminat public.

Pentru acest apel de proiecte, regiunii Sud - Muntenia îi este alocat un buget de peste 63 de milioane de lei, termenul limită până la care solicitanții pot depune proiectele fiind 18 octombrie, ora 10:00.

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte pot fi: unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus, precum și parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau orice alte autorităţi sau instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Prin organizarea acestui seminar de informare, ADR Sud Muntenia continuă procesul de promovare a oportunităților de finanțare active POR la nivelul regiunii și de sprijinire a potențialilor beneficiari ai programului Regio, prin informarea lor constantă cu privire la modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre. Astfel, obiectivul Agenției este de a crea premise cât mai bune pentru ca solicitanții să aplice cu proiecte de investiții pe POR 2014 – 2020, care să determine astfel creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene în cadrul programului Regio.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud - Muntenia s-a depus un număr total de 1045 de aplicații, ce au o valoare totală a fondurilor nerambursabile de aproximativ 6 miliarde de lei, din care s-au semnat contractele de finanțare pentru 429 de proiecte, având o valoare totală a finanțării nerambursabile de peste 1,4 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.