Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 26 de milioane de lei fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din județul Dâmbovița

Miercuri, 5 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Daniel Comănescu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, au semnat contractele de finanțare aferente proiectelor „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în județul Dâmbovița”, respectiv „Modernizare DJ702 în comuna Cândești și DJ710 în comuna Bezdead, județul Dâmbovița”, finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Aplicațiile au fost depuse în cadrul apelurilor dedicate proiectelor nefinalizate ce sunt definite ca proiecte care pot conține mai multe elemente fizice/componente/rezultate/articole și care la data depunerii cererii de finanțare nu au finalizat integral cel puțin unul dintre acestea.

Prin această dublă inițiativă, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dâmbovița, în calitate de beneficiar de fonduri Regio, are în vedere creșterea gradului de accesibilitate la rețeaua TEN-T a zonelor rurale aflate pe traseul drumurilor din județul Dâmbovița, reabilitate sau modernizate prin proiect. Astfel, vor fi modernizați peste 31 de km de drum, în timp ce peste 24 de mii de persoane vor beneficia de o infrastructură rutieră modernizată.

Având o perioadă de implementare de 48 de luni – proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în județul Dâmbovița”, respectiv de 12 luni - proiectul „Modernizare DJ702 în comuna Cândești și DJ710 în comuna Bezdead, județul Dâmbovița”, cele două cereri de finanțare au o valoare totală de aproximativ 31 de milioane de lei, din care peste 26 de milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), aproximativ 4 milioane de lei este contribuția de la Bugetul de Stat, iar aproape 346 de mii de lei reprezintă contribuția eligibilă a beneficiarului.

În regiunea Sud Muntenia, la nivelul Priorității de investiții 6.1 au fost depuse 23 de cereri de finanțare, incluzând și apelul dedicat SUERD, din care 10 aplicații pentru apelurile dedicate proiectelor nefinalizate. Valoarea solicitată de proiectele depuse în cadrul celor șapte apeluri deschise a fost de peste 2 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.