Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 21 de milioane de lei fonduri nerambursabile POR pentru restaurarea Muzeului Județean Argeș

Vineri, 26 ianuarie, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Restaurarea Muzeului Județean Argeș – Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, care va fi implementat cu fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, în calitate de beneficiari, au depus prin aplicația electronică MySMIS cererea de finanțare a cărei valoare totală este de 21.462.319,75 lei, din care 18.242.971,79 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 2.790.101,56 lei sunt fonduri din bugetul de stat, iar 429.246,40 lei reprezintă valoarea cofinanțării beneficiarului.

Prin reabilitarea, consolidarea și conservarea Muzeului Județean Argeș se urmărește îmbunătățirea obiectivului turistic – monument istoric de categoria A. Totodată, cu sprijinul financiar nerambursabil obținut prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 44 de luni, după momentul semnării contractului, se dorește creșterea gradului de expunere a muzeului după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin digitizarea acestuia, precum și creșterea numărului de turiști cu minim 1.350 de vizitatori.

Muzeul Judeţean Argeş este instituţia muzeală argeşeană proeminentă care tezaurizează colecţii de obiecte remarcabile spre ilustrarea civilizaţiei argeşene şi româneşti. Muzeul, amplasat în str. Armand Călinescu nr. 44 din municipiul Pitești, este găzduit în clădirea fostei prefecturi a județului Argeș, edificiu neoclasic impozant, datând din 1898 - 1899. Din 1998 s-au adăugat noi clădiri destinate desfășurării activității muzeului.

Din anul 1977, Muzeul Judeţean Argeş este prima instituţie muzeală românească şi Sud-Est europeană, ale cărei obiective şi resurse sunt dedicate răspândirii informaţiilor necesare conservării mediului.

Expozițiile de bază ale instituției de cultură sunt: ecologie și protecția mediului, artă plastică românească (picturi din secolele XIX - XX și grafică locală), istorie, arheologie (tezaure din epoca romană descoperite la Rociu și Bălănești), istoria culturii și a civilizației moderne românești. Pe lângă expozițiile de bază, muzeul organizează expoziţii temporare şi itinerante şi participă la organizarea de expoziţii naţionale şi internaţionale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.