Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 19 milioane de lei fonduri Regio pentru îmbunătățirea mediului urban și pentru creșterea eficienței energetice a orașului Sinaia

Vineri, 8 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Vlad Gheorghe Oprea, primarul municipiului Sinaia, au semnat contractele de finanțare pentru proiectele: „Amenajare Grădina Publică Parc Știrbei” și „Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică – Sinaia”. Prin această dublă inițiativă, Primăria Municipiului Sinaia, în calitate de beneficiar de fonduri Regio, va realiza investiții de peste 19 milioane de lei pentru îmbunătățirea mediului urban, prin reconversia funcțională a unui teren degradat precum și pentru creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al orașului.

Aplicația „Amenajare Grădina Publică Parc Știrbei” a fost depusă de autoritățile locale în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”. Proiectul are o perioadă de implementare de 61 de luni și aduce municipiului Sinaia investiții de peste 7,2 milioane de lei, din care peste 7 milioane de lei reprezintă fondurile nerambursabile finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat, în timp ce peste 144 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Vor fi realizate lucrări de reconversie funcțională a terenului degradat care va fi transformat într-o grădină publică, creându-se astfel o zonă de agrement și de petrecere a timpului liber destinată comunității locale și turiștilor.

Pentru creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat au fost accesate fonduri nerambursabile de aproape 11,8 milioane de lei, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (POR), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, gestionării eficiente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C „Iluminat public”. Din cele aproximativ 11,8 milioane de lei, cât este valoarea totală eligibilă a proiectului, 11,5 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile finanțate din FEDR și Bugetul de Stat, aproximativ 236 de mii de lei fiind cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Prin intermediul acestui proiect, ce are o perioadă de implementare de 43 de luni, sistemul de iluminat public va fi extins și modernizat. Vor fi montate corpuri LED cu o eficiență ridicată și va fi instalat un sistem de telegestiune a iluminatului public. Lucrările de extindere ce vor fi realizate vor conduce la îmbunătățirea climatului social și cultural și la asigurarea confortului corespunzător.

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a înregistrat până în prezent 1.117 proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 295 de proiecte au fost depuse la nivelul județului Prahova, având o valoare eligibilă finanțată din FEDR și Bugetul de Stat, de aproape 2 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din POR puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.