Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 13 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” din Mizil

Marți, 25 iunie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, a semnat la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Silviu-Călin Negraru, primarul orașului Mizil, contractul de finanțare pentru aplicația „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu, Mizil”.

Proiectul a fost depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”.

Inițiativa Primăriei Orașului Mizil, beneficiarul finanțării nerambursabile, are în vedere creșterea gradului de participare a populației școlare la procesul educațional profesional și tehnic, și învățarea pe tot parcursul vieții, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și a dotărilor din Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”  în conformitate cu standardele europene. Astfel, prin investițiile ce urmează a fi realizate vor fi reabilitate și modernizate internatul și cantina unității școlare, urmând a fi efectuate și lucrări de amenajare a spațiului exterior. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de construcție a unui teren de sport și a unui nou corp de clădire destinat activității educaționale.

Valoare totală a proiectului se ridică la 13.352.395,34 lei, din care contribuția Fondului European pentru Dezvoltare Regională este de peste 11 milioane de lei, alocarea din bugetul național însumează peste 1,7 milioane lei, aproape 264 de mii de lei constituind contribuția eligibilă a beneficiarului. Aplicația are o perioadă de implementare de 61 de luni (1 mai 2017 – 31 mai 2022).

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 302 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei Dintre acestea cele 23 de proiecte înregistrate în cadrul Axei prioritare 10 solicită fonduri de peste 170 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.