Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ordinul privind completarea ghidurilor solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

A intrat în vigoare ordinul privind completarea ghidurilor solicitantului – condiții  specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Marți, 13 septembrie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a publicat OMDLPA 2375/2022 ce vizează metodologia privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, este admisă depășirea plafoanelor maxime aferente valorii totale/ valorii eligibile/ valorii finanţării nerambursabile a proiectelor, după cum sunt reglementate în ghidurile solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte.

Mai multe detalii puteți afla pe website-ul nostru, accesând următorul link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, precum şi pe pagina de Internet a programului - www.inforegio.ro.