Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ordin privind modificarea si completarea categoriilor de cheltuieli eligibile D.M.I. 5.1.

A fost publicat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintelor si ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru D.M.I. 5.1. “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si cerarea/modernizarea infrastructurilor conexe" in cadrul axei prioritare 5 “ Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.
Documentul se afla pe site-ul nostru la sectiunea Programul Operational Regional - Ghidul Solicitantului.