Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

O nouă rundă de seminarii de instruire pentru potenţialii beneficiari din regiune

În perioada 13 - 27 mai  , Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în judeţele regiunii ( Călăraşi- 13 mai, Slobozia-19 mai, Târgovişte- 26 mai, Ploieşti-27 mai)o serie de seminarii de informare şi instruire privind oportunităţile de finanţare din REGIO (Programul Operaţional Regional 2007 - 2013). Domeniile ce au făcut obiectul informării potenţialilor beneficiari din regiunea Sud Muntenia au vizat Axa prioritară 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale": Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate"; DMI 3.2 "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale"; DMI 3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă".

 

                        La această amplă acţiune demarată de ADR Sud Muntenia în judeţele regiunii au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai unităţilor şcolare şi sanitare.
În cadrul seminarilor au fost prezentate principalele aspecte relevate în Ghidurile solicitantului pentru cele trei domenii majore de intervenţie ale Axei prioritare 3, ce au făcut obiectul informării, şi anume au fost oferite date despre solicitanţii eligibili, aspecte legate de eligibilitatea proiectelor, criteriile de eligibilitate a cheltuielilor, completarea cererii de finanţare şi anexele obligatorii ale acesteia, categorii de cheltuieli neeligibile pe Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Regional şi au fost prezentate etapele de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare. Totodată au fost explicate cele două etape ale procesului de evaluare şi selecţie al proiectului (verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare; evaluarea tehnică şi financiară a proiectului - selecţia proiectelor), apoi etapa precontractuală de analiză a conformităţii proiectului tehnic, aspecte privind vizita la faţa locului şi semnarea contractului de finanţare.

 

                        De asemenea, în cadrul fiecărui seminar au fost oferite informaţii despre situaţia proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul regiunii Sud Muntenia şi stadiul evaluării acestora la data de 4 mai 2009. În ultima parte a întrunirilor cu potenţialii beneficiari s-a organizat o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea aspectelor legate de domeniile majore de intervenţie ce au făcut obiectul seminarului.
                    

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru REGIO şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din REGIO puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.