Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nou contract de finanțare pentru dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, în județul Ialomița

În data de 5 aprilie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, au semnat un nou contract de finanțare, cu o valoare totală de peste 12 milioane de lei, privind valorificarea patrimoniului cultural. După Conacul Bolomey și Biserica de Lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia, se va reabilita monumentul istoric „Orașul de Floci”.

Pentru implementarea aplicației „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, al cărui obiectiv general este conservarea, protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Ialomița, Consiliul Județean Ialomița beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Demersul ce aduce în prim-plan situl arheologic „Orașul de Floci” din comuna Giurgeni se ridică la o valoare totală de 12.193.054,97 lei, din care peste 8 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 1,2 milioane de lei este contribuția din bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului ajungând la aproape 190 de mii de lei. Realizarea acestor investiții va avea ca rezultate consolidarea, conservarea și valorizarea sitului arheologic, creșterea atractivității acestuia prin noi construcții, dotări de ultimă oră și drumuri de acces, „Orașul de Floci” devenind astfel un centru de informare și documentare pentru tot ce este reprezentativ în județul Ialomița în plan istoric, cultural sau turistic. Aceste rezultate constituie premisele creșterii numărului de vizitatori cu peste 5.600 de persoane, al revitalizării interesului consumatorilor de cultură, precum și al comunităților locale pentru valorile patrimoniale ialomițene. Proiectul se va  implementa în 86 de luni, începând cu 1 februarie 2016.

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.150 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7,6  miliarde de lei. Dintre acestea 86 au fost înregistrate la nivelul județului Ialomița, prin care sunt solicitate fonduri de peste 800 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro