Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nou contract de finanțare pentru îmbunătățirea infrastructurii medicale din municipiul Câmpina

S-a semnat un nou contract de finanțare pentru „Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina”. Proiectul prin care se vor realiza investiții în valoare totală de 26.528.353,25 lei este finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice. Din valoarea totală a investițiilor, peste 14 milioane de lei sunt alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 2,1 milioane de lei provin din bugetul național, în timp ce aproape 332 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea acestui proiect se va realiza în 62 de luni, începând cu 4 iulie 2017.

Beneficiarul de fonduri Regio, Primăria Municipiului Câmpina, are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii medicale, prin creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Câmpina. Astfel, prin acest demers corpul C al clădirii Spitalului Municipal Câmpina va avea o performanță energetică îmbunătățită, trecând de la clasa energetică C la clasa energetică A, nivelul anual al emisiilor de gaze va fi redus cu minimum 40% și consumul anual de energie primară aferent clădirii spitalului va scădea cu minimum 60%. În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de intervenție, precum: termoizolarea și eficientizarea energetică, modernizarea instalațiilor electrice, de iluminat și a sistemelor de climatizare, implementarea sistemelor de management energetic, instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, înlocuirea lifturilor existente, precum și refacerea finisajelor în zonele de intervenție.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost înregistrate 1.124 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 297 de aplicații, cu o valoare eligibilă de aproximativ 1,8 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Prahova. În acest context, numai la nivelul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1B, există 18 aplicații ce au o valoare eligibilă de peste 100 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.