Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nou apel de proiecte nefinalizate pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Joi, 30 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare și o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare în aplicația electronică MySMIS de către solicitanți.

Cererile de finanțare pot fi depuse începând cu data de 3 septembrie 2018, ora 12:00, și vor putea fi transmise până în data de 15 octombrie 2018, ora 12.00.

Ghidul specific pentru apelul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program  > Axe > Axa 3, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1055/Ghid-specific-3-2-nefinalizate-7-Regiuni.rar, sau pe site-ul AMPOR, www.inforegio.ro.