Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nota privind proiectele generatoare de venit si modele declaratie de angajament pe domenii

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis NOTÄ‚ către solicitanţii de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 cu privire la aplicarea prevederilor art. 55 alin (1) - (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/ 2006

 

Regulamentul Consiliului nr. 1341/ 2008 pentru amendarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind stabilirea prevederilor generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, stabileşte plafonul minim al valorii totale a proiectelor pentru aplicarea prevederilor art. 55 - Proiecte generatoare de venit. Astfel, prevederile regulamentului cu privire la proiecte generatoare de venit (calculul cheltuielilor eligibile pentru acest tip de proiecte), se aplica numai pentru proiectele cofinantate prin FEDR sau Fondul de Coeziune a caror valoare totala depaseste 1.000.000 Euro.
Grila de verificare a conformitatii administrative va fi modificata corespunzator pentru domeniul major de interventie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale si pentru proiectele ale caror activitati se incadreaza in categoria c) “Reabilitarea infrastructurii sociale" de operatiuni eligibile in cadrul axei prioritare 1 “ Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor -poli urbani de crestere" (toate sub-domeniile). Pentru celelalte domenii majore de interventie, in cazul proiectelor cu o valoare totala mai mica decat cea mentionata in Regulamentul Consiliului nr. 1341/2008, criteriul de conformitate administrativa privind calculul asistentei nerambursabile va fi considerat neaplicabil.

 

Documentul cu titlul "Nota privind proiectele generatoare de venit si modele declaratie de angajament pe domenii" este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Programul Operational Regional/Ghidul solicitantului .