Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nota pentru solicitantii de finantare din POR, domeniul major de interventie 3.3

Autoritatea de Management a emis o NOTÄ‚ în atenţia solicitanţilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 3.3 "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" din cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. Documentul este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Programul Operational Regional-Ghidul solicitantului, Axa 3.