Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

NOTA Clarificari Ghidul solicitantului DMI 4.1.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis o NOTA privind clarificarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru DMI 4.1. cu privire la procesul de evaluare, selecţie si contractare pentru proiectele condiţionate in documentaţiile urbanistice si autorizaţia de construire de realizarea unui numar mai mare de locuri de parcare decat cele cuprinse in cererile de finantare depuse in cadrul POR si prevederile procedurale aplicabile pentru aceasta situatie.

Documentul este publicat integral pe site-ul nostru la sectiunea Clarificari utile http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/