Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

NOTA catre solicitantii de finantare privind constituirea listei de rezerva pentru cererile de finantare depuse in cadrul Programului Operational Regional

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o NOTA catre solicitantii de finantare privind constituirea listei de rezerva pentru cererile de finantare depuse in cadrul Programului Operational Regional.

Astfel, pentru axele prioritare/ domeniile majore de interventie din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continua, suspendarea depunerii de cereri de finantare, ca urmare a atingerii valorii alocate, se va realiza in momentul in care valoarea solicitata a contractelor de finantare incheiate si a cererilor de finantare aflate in proces de evaluare selectie depaseste  cu 50 % valoarea totala alocata pe regiunea respectiva (suma intre alocarea FEDR si atocarea de la bugetul de stat, mai putin contributia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de interventie, in perioada de programare 2007-2013.
Textul integral al documentului este publicat pe site-ul nostru la Sectiunea Clarificari utile –PREVEDERI APLICABILE POTENTIALILOR BENEFICIARI.