Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nota AMPOR nr. 2 pentru DMI 1.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 a emis NOTA nr. 2 către solicitanţi privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere ”  a Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Textul integral este publicat pe site-ul nostru la secţiunea Clarificări utile, http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/