Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nota AM POR privind eligibilitatea cheltuielilor in cadrul Axei 5

Autoritatea de Management a emis o Nota în atenţia beneficiarilor şi a solicitanţilor de finanţare în cadrul Axei prioritare 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", domeniile majore de intervenţie  5.1 "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe" şi 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice",  privind cheltuielile eligibile.

Conţinutul Notei este publicat pe site-ul nostru la secţiunea Programul Operaţional Regional, Ghidul Solicitantului - Axa 5.